Iz historije Sarajeva

 

Latinska ćuprija

latinski-most-860

Najpoznatiji most na Miljacki i jedan od najstarijih u Sarajevu izgradio je od drveta sarač Husein 1541. godine. Kameni most gradi sarajevski ajan Ali Ajni-beg 1565. godine. Most je 1791. godine bio jako oštećen te su ga domaći majstori obnavljali.

Od 1918. do 1992 godine nosio je naziv Principov most jer je u njegovoj blizini izvršen atentat na prijestolonasljednika Austro-Ugarske monarhije, nadvojvodu Ferdinanda, poznat kao Sarajevski atentat, što je bio povod početka Prvog svjetskog rata.

Baščaršija

bascarsija-860

Baščaršija je historijski i kulturni centar Sarajeva. Izgrađena je u 15. vijeku na desnoj obali rijeke Miljacke.

Atraktivnost Baščaršije je u njenim mnogobrojnim dućanima u kojima majstori izrađuju predmete kako su to činili nekada davno, na tradicionalan način.

Na Baščaršiji se nalazi i nekoliko veličanstvenih historijskih spomenika kao što su Sahat-kula, Begova džamija i Sebilj.

Osim radnji i trgovina, na Baščaršiji se mogu probati i tradicionalni sarajevski specijaliteti, u ćevabdžinicama i slastičarnicama.

Sebilj

sebilj-povijest

Sebilj je jedan od najprepoznatljivijih simbola sarajevske Baščaršije. To je tradicionalna fontana, kakva se nalazila na trgovima, iz kojih je sebiljdžija zahvaćao vodu i besplatno je davao žednima.

U Sarajevu to je jedini očuvani objekt takve vrste, izgrađen 1891. godine.

Begova džamija

begova-dzamija_nova

Dužim imenom Gazi Husrev-begova džamija, jedinstven je spomenik sakralne islamske arhitekture i jedan od najznačajnijih na Balkanu. Izgrađena je 1530. godine, kao zadužbina Gazi Husrev-bega, vladara Bosanskog sandžaka.

Begovu džamiju projektirao je jedan od najvećih islamskih arhitekta, Adžem Esri Ali iz Tabrisa, a gradili su je dubrovački majstori.

Izvana ima kvadratni oblik, glavnu, manje kupole i polukupole, a u interijer odiše tradicionalnom orijentalnom atmosferom.

Sahat-kula

sahat-kula-golubica

Sarajevska Sahat-kula tek je jedna od sličnih građevina koje se nalaze u bosanskim čaršijama, u brojnim naseljima koja su bila pod vlašću ili uticajem Osmanlijskog carstva.

Riječ je o građevini koja ima sličnu formu kao i zapadnoevropski zvonici, a karakteristična je upravo za Bosnu i Hercegovinu.

Sahat-kula u Sarajevu izgrađena je u 17. vijeku, a nakon požara je obnovljena 1762. godine.

Sat na Sahat-kuli se mora podešavati, jer pokazuje lunarno vrijeme, a la turca.
Pretpostavlja se da je jedini na svijetu koji pokazuje vrijeme po lunarnom kalendaru.